Omarm me

We leven op elkaars huid

maar langs elkaar heen.

We raken elkaar bijna nooit aan.

Hoe stillen we de huidhonger?

Liefde, intimiteit (dagelijkse) aanraking en samenzijn met anderen is voor iedereen belangrijk maar niet vanzelfsprekend. Gemis aan contact kan zelfs leiden tot ‘huidhonger’.

Omarm me gaat over toenadering, aanraking en onderzoekt hoe mensen contact maken. Een voorstelling vol humor, beleving, herkenbare muziek, ontroering, zachtheid, duetten, elkaar in beweging brengen, aanraken. Dichtbij het publiek dansen zodat er letterlijk en figuurlijk geen afstand meer is met de dansers.

NB: De voorstelling ‘Omarm me” zou spelen van half maart tot met november 2020 maar is vanwege COVID 19 uitgesteld totdat het veilig is om deze voorstelling gericht op het maken van fysiek contact met ouderen uit te voeren. We wachten met spanning af wanneer dat zal zijn, maar weten zeker dat deze voorstelling er komt. Er was al enorme behoefte aan deze voorstelling en na de isolatie tijdens de lockdowns en het vermijden van niet zorg gerelateerd contact helemaal. 

Meer dan ooit is er behoefte aan een voorstelling voor senioren waarbij aanraking centraal staat. Aanraking op een niet (ver)zorgende manier. Huidhonger bestaat echt en is bij deze doelgroep zeer groot. Helemaal in deze tijd met Corona is het belangrijk dat er straks een voorstelling is waarbij hier aandacht aan wordt gegeven. Omarm me haakt goed in op die behoefte.

Activiteitenbegeleider Cordaan

‘Laten we vandaag op afstand blijven om elkaar morgen sterker te omarmen’. Premier Conte, 2020

Een moderne dansvoorstelling dichtbij het publiek, waarin de toeschouwer fysiek wordt meegenomen en de tastzin van een ieder wordt vergroot. De toeschouwer wordt vanuit de dans echt uitgenodigd tot aanraking, welke van wezenlijk belang is, en nu al helemaal.  Kan niet wachten totdat jullie in de gelegenheid zullen zijn om deze voorstelling te gaan spelen. Na de corona-crisis is deze voorstelling meer dan ooit nodig voor deze kwetsbare doelgroep.

Activiteiten begeleider Cordaan

Choreografie: Yuri Bongers i.s.m de dansers

Geschikt voor: middenbouw, bovenbouw, brugklas en senioren

Met muziek van: e.a.

Duur: +/- 40 min